Álmodtunk egy iskolát,

  • mely mögött stabil lelki-szellemi háttér van
  • ahová szívesen járnak gyerekeink és tanáraink
  • ahol  mindannyian kibontakoztathatjuk képességeinket
  • ahol egy erős, bizalommal teli közösségben fejlődhetünk
  • ahol információk helyett tudásra tehetünk szert
  • ahol minden nap rácsodálkozhatunk a Világ szépségére
  • ahol a tanulás örömteli és érdekes

...amely más, mint a többi.

Alapelveink

„Minden tudományos törekvés legfőbb céljául az emberről és az ember sorsáról való gondoskodást kellene kitűzni. Ezt diagramjaink és egyenleteink között sem szabad soha elfelejtenünk.”

Albert Einstein

Az ember lélek-szellem-test egysége. Az iskola feladata, hogy ezt a hármat egységben kezelje, építse. Békénk és boldogságunk belső világunktól függ. Belső világunk megismerése nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy meglássuk, mit tehetünk magunk, embertársaink és a természet érdekében. Fontos megértenünk, hogy gondolatainkon, beszédünkön, cselekedeteinken keresztül hatást gyakorlunk a világra, ezért vállalnunk kell ezekért a felelősséget. Az iskola legfontosabb célja, hogy segítse közösségének tagjait abban, hogy boldog, kiegyensúlyozott, kiteljesedett és felelősségteljes tagjai legyenek szűkebb és tágabb közösségeiknek. 

„Ha azt szeretnéd, hogy gyereked bizonyos fajta emberré nőjön fel, akkor olyan emberek társaságába kell küldened.”

Frank Smith

A közösség és az egyén a fejlődés, épülés, tanulás két egyformán fontos tartópillére. Az iskola nemcsak egy intézmény, hanem közösségi tér is. Mi emberek elsősorban egymástól tanulunk. Ezért az a közösség, amely körülvesz bennünket, meghatározó abban, hogy kikké válunk. Az egyéniség csak védett környezetben, bizalommal teli közösségben tud szabadon kibontakozni, és erős közösséget csak kiteljesedett egyének tudnak alkotni. Ezért az iskola fontos célkitűzése olyan stabil, szeretetteljes, bizalomra épülő közösség kialakítása, melyben az egyének biztonságban érzik magukat. Ebben az oldott légkörben a közösség tagjai kölcsönösen segítik egymást a fejlődésben.

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Weöres Sándor

Az igazi Tanító tudja és elfogadja azt a tényt, hogy a tanulás folyamatában a legilletékesebb személy maga a tanuló. A tanár fontos segítőtárs az úton, de nem teheti meg tanítványa helyett a lépéseket. Ezért lényeges, hogy a tanuló maga is érezze kompetensnek magát a saját tanulásával kapcsolatban, legyen belülről motivált az előrehaladásban. Támogatjuk a tanulókat, hogy vállaljanak felelősséget saját tanulásukért. Rámutatunk, hogy gondolataikkal, érzéseikkel és cselekedeteikkel hatni tudnak a körülöttük lévő világra. Ezért felelősek önmagukért, saját tanulmányaikért és – végső soron – egész életükért. A Tanító segíti tanítványait az ehhez szükséges önismeret megszerzésében, miközben önmaga is ugyanezen az úton haladva fejlődik. A tanulás-tanítás folyamatában mindkét fél kap a másiktól, mert nincs a tanítványnál jobb tükör, hogy megismerjük önmagunkat, és nincs nála erősebb ösztönző erő, hogy törekedjünk jobbá, nemesebbé válni. Bármely tárgyat tanítson is, ez a tanár legfontosabb feladata. És bármely tárgyat tanuljon is, ez a tanítvány legfontosabb feladata is.

„Én sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom megteremteni azokat a feltételeket, amelyekben tanulhatnak.”

Albert Einstein

Az igazi Tanító nem szavakkal tanít, és nem információkat ad át. Lénye egészével hat tanítványaira, és mondandója attól válik fontossá és érdekessé, hogy ő maga fontosnak és érdekesnek tartja azt. A tanítvány azért akar tőle tanulni, mert az, aki. Egyszóval hiteles személyiség, aki mintát ad tanítványainak.

Nem mindegy, kikre bízzuk gyermekeink tanítását! A Mandala Iskola megbecsüli Tanítóit, Tanárait, segíti őket saját szellemi útjukon, ösztönző környezetet teremt, hogy mindannyian kibontakoztathassák képességeiket, kreativitásukat, és bátorítja őket, hogy maradjanak nyitottak a világra és tágítsák tovább ismereteiket.

„Az egyetlen tudás az alkalmazható tudás. Az ismeretek csupán a tudás illúzióját adják.”

Braskó Csaba

Valódi tudásra csak gondolkodással, tapasztalással és gyakorlással lehet szert tenni, sehogy máshogy. Ezek pedig időigényes dolgok és minden embernél másként mennek végbe. Ahogy egy elvetett mag növekedésének ütemét megjósolni és szabályozni nem lehet, épp így nem lehet megjósolni, hogy egy gyermek milyen ütemben fog fejlődni. Csupán annyit lehet tenni – ahogy a vetőmag esetében is -, hogy a fejlődéshez biztosítjuk a lehető legkedvezőbb körülményeket, tápanyagot és törődést. A Mandala Iskolában a hangsúly az információ átadásról az alkalmazható tudásra tevődik át. Ennek megszerzéséhez optimális környezetet biztosítunk, azonban készek vagyunk alázattal és türelemmel kivárni, míg az elvetett mag beérik.

„Mindenben, amit lelkesedéssel csinálunk, nagyon gyorsan egyre jobb eredményt érünk el.”

Prof. Dr. Gerald Hüther

 

A körülöttünk és a bennünk lévő világ megismerésének igénye emberi létünk legfőbb jellemzője. Az ember – a gyermek különösen – tele van kíváncsisággal a világ iránt. Minden valamire való tudás megszerzéséhez erőfeszítést kell tennünk. De ez az erőfeszítés lehet örömteli is, ha lelkesen látunk neki feladatainknak. André Stern szerint a gyermek számára a játék és a tanulás szinonim fogalmak. Így érkezik meg minden gyermek az iskolába: lelkesen, nyitottan a világra, telve vággyal, hogy megismerje azt. A legfrissebb kutatások szerint lelkesedés nélkül nincs valódi tanulás. Ezért a Mandala Iskola egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a lelkesedést ébren tartsa közössége tagjaiban. A világ érdekes, és tanulni öröm!

„Tanulmányozd először az elméletet, aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle származik.”

Leonardo da Vinci

 

Fontos, hogy az iskolában folyó munka elméleti alapja kidolgozott és stabil legyen. Az elmélet azonban mit sem ér, ha nem ültetjük át azonnal a gyakorlatba. Ezért még fontosabb, hogy a végiggondolt értékekkel a közösség tagjai – pedagógusok, tanulók, szülők egyaránt – azonosulni tudjanak és folytonosan munkálkodjanak azon, hogy a megvalósításhoz szükséges módszerek, eszközök széles tárháza álljon rendelkezésre. A Mandala Iskola közössége vallja, hogy nincsenek kőbe vésett módszerek, gyakorlatok, eszközök. A tanítás-tanulás folyamatában szükség van a hagyományok, jó gyakorlatok megtartása mellett a folyamatos megújulásra is. Mert a világ és a benne élő emberek szüntelenül változnak. Nincs két egyforma csoport, nincs két egyforma tanár, sőt ugyanannak a csoportnak és tanárnak sincs két egyforma napja. Ezért az, hogy mely tananyag átadása lesz a legcélravezetőbb, és milyen módszerekkel érdemes élni, napról-napra, sőt pillanatról pillanatra változik.

 

Kapcsolat:

 

Telefon: +36 (30) 257-2603

E-mail: info@mandalaiskola.hu