Információk jelentkezőknek

 • felmenő rendszerben egy első osztállyal indul az iskola, családias légkörben
 • maximális osztálylétszám 20 fő
 • minden osztályt két osztályfőnök irányít
 • sajátos nevelési igényű gyermekeket az indulás időszakában nem tudunk fogadni
 • a szülői hozzájárulás mértéke 30.000 Ft/fő/hó * 12 hónap
 • mindenkit szeretettel várunk, aki céljainkkal, elveinkkel azonosulni tud, függetlenül attól, hogy mely vallás gyakorlója

Tervezett napirend

 • 8:00 – 8:30 jelenlét
 • 8:30 – 9:30 1. tanítási blokk
 • 9:30 -10:00 szünet, tízórai
 • 10:00 – 11:30 2. tanítási blokk
 • 11:30 – 11:45 szünet
 • 11:45 – 12:45 3. tanítási blokk
 • 12:45 – 13:30 ebéd
 • 13:30 – 14:00 mese, pihenő
 • 14:00 -14:30  tudatozó
 • 14:30 – 15:00 takarítás

Miben más a Mandala-iskola?

Jelenlét

…egy tantárgy, mely segít boldogulni a világban.

Jelenlét  óráinkon a gyerekek

 • megtanulnak figyelni önmagukra, másokra és a környezetükre
 • megtanulják alakítani gondolataikat, érzéseiket
 • megtanulnak  csapatban dolgozni
 • megismerik és élik a magyar, keresztény és keleti hagyományokat
 • megismerik és gyakorolják a relaxáció, koncentráció és meditáció alapjait
 • megtanulnak felelősséget vállalni 

Tudatozó

…egy tantárgy, mely segít, hogy kibontakoztasd képességeidet.

A tudatozó órákon a gyerekek

 • saját maguk tervezik és irányítják tanulási folyamataikat
 • megtanulnak figyelni önmagukra, másokra és a körrnyezetükre
 • megtanulják alakítani gondolataikat, érzéseiket
 • megtanulnak önállóan  dolgozni
 • megtanulják motiválni önmagukat és másokat
 • értékelik a maguk és mások teljesítményét
 • megtanulnak felelősséget vállalni saját tanulásukért
 • segítenek másokat is a tanulásban

Jóga

a test-szellem-lélek épüléséért.

 • a többezer éves jóga hagyomány gyakorlatai osztálytermi  keretek között is komplex fejlesztő hatást fejtenek ki
 • a jóga gyakorlás támogatja az élettani funkciókat
 • javítja a testtartást
 • szabályozza a tudati folyamatokat
 • segít az önismeret elmélyítésében
 • a mozgáskultúra tantárgyba építve lehetőség van a mindennapos jóga gyakorlásra

Művészetek

…a kiegyensúlyozott személyiségfejlődésért.

Számos kutatás igazolja, hogy a a művészetekkel és különösen a zenével való foglalkozás javítja a tanulási képességeket, és támogatja a kiegyensúlyozott személyiségfejlődést. Ezért iskolánkban:

 • alsó tagozaton a gyerekek napi szinten foglalkoznak zenével és tánccal
 • a 3. évfolyamtól választható  színjáték foglalkozás
 • tervezés és alkotás tárgyunk lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek különböző technikák felhasználásával szabadon tervezzenek és alkossanak tárgyakat, rajzokat, festményeket

Játék

 az örömteli tanulásért.

Minden gyermek lelkesen és a világ iránti érdeklődéssel érkezik az iskolába, s nekünk, tanítóknak a legfontosabb feladatunk ennek a lelkesedésnek a megőrzése. Ezért iskolánkban  a tanulás elsődleges eszközei nem a tankönyvek és munkafüzetek, hanem a játékok. Játszunk, mert:

 • a gyerekek természetes tanulási útja a játék
 • a játék élvezetessé teszi a tanulást
 • a játék motiválttá teszi a tanulót és tanárát egyaránt
 • a játék segít, hogy megőrizzük nyitottságunkat a világ iránt
 • a játék együttműködésre tanít
 • a játék fejleszti a kreativitást

Nincs házi feladat

A Mandala-iskolában lehetőséget biztosítunk minden készség napi szintű gyakorlására, ezért nincs szükség külön otthoni gyakorlásra. Így támogatjuk, hogy a családok kötetlen formában lehessenek együtt abban a kevés időben, melyet modern korunk kiszab számukra. A közös játék, beszélgetés és egymásra figyelés az, mellyel a szülők támogathatják gyermeküket a fejlődésben.

30,60 és 90 perces órák, foglalkozások

A készségeket kialakító tárgyakat rövidebb ideig, de minden nap tudjuk tanulni:

 • olvasás
 • írás
 • számolás
 • zene
 • nyelvek
 • jóga
 • koncentráció, meditáció

A hosszabb órák lehetőséget adnak az elmélyülésre:

 • mese
 • tervezés és alkotás
 • mozgáskultúra

Fejlesztő értékelés

… osztályzatok nélkül a harmónikus személyiségfejlődés érdekében.

A fejlesztő értékelés célja a tanuló segítése abban, hogy minél hatékonyabb legyen a tanulási folyamata. A fejlesztő értékelés során nemcsak a tanító értékel, hanem a tanulók önmagukat és társaikat is rendszeresen értékelik. A gyerekek jegyet, osztályzatot nem kapnak.

Nem könyvekből tanulunk

… hanem a gyakorlatban.

 • A tananyagot rugalmasan, egyénre és csoportra szabva alakítjuk ki, mert mindannyian mások vagyunk.
 • Nem terheljük a gyerekeket nehéz iskolatáskával , megelőzve ezzel a gerincproblémák kialakulását.
 • Alkalmazható tudást adunk át, nem információkat.

Tanulás körben, mozgásban

… együtt.

A kör forma segíti az együttműködést és az összpontosítást. A földön ülés egészséges tartást eredményez, szabad mozgást tesz lehetővé, míg az iskolapadban görnyedés kényelmetlen és egészségtelen. Ezért  az idő nagy részét nem iskolapadban, hanem mozgásban és földön ülve töltjük.

Nemzedékek együtt

Iskolánkban lehetőséget biztosítunk a korosztályok, nemzedékek együttműködésére, így erősítve a családokat, a fiatalabb és idősebb nemzedékek közötti megértést, elfogadást.

 • bizonyos órákon lehetőség van a különböző korosztályok keveredésére
 • a szülők és nagyszülők bekapcsolódhatnak a tanításba
 • a nagyobb gyerekek taníthatják a kisebbeket (Cimbora program)
 • önkéntes egyetemistákat és nyugdíjasokat fogadunk, akik bekapcsolódhatnak az iskola életébe